The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.11.1819

Dvs. den frise, der blev anbragt på kirkens facade over hovedindgangen og under portikoen.
Frisen kom dog til at afbilde Indtoget i Jerusalem, AX663, mens motivet, der var på tale på dette tidspunkt endte i korrundingen, Vandringen til Golgatha, AX662.

Last updated 01.12.2020