The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2421 of 10246
Sender Date Recipient
Kirkebygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl: COMMISSIONEN / FOR / FRUE KIRKE

9.11.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Hr. Professor Ridder Thorwaldsen
Udskrift:Til / Hrr Professor Ridder Thorwaldsen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

For Undertegnede, til hvem Hans Majestet, Kongen, har anbetroet Bestyrelsen af Frue-Kirkes Gien-Opbyggelse, har det aldtid været og er et ivrigt Ønske: at maatte see denne fra sin Aske opreiste Rigets, som Stadens Hovedkirke, prydet med Kunstarbeide fra Hr. Professorens Mesterhaand, efter Deres eget Valg.
Det er med den største Høiagtelse for Deres Kunstner-Værd, og med den meest grundede Tillid til Deres Følelser for Fædrenelandet, og for hvad samme kan være til Gavn og Hæder, at vi herved yttre Dem dette vort Ønske.
Vi give os den Friehed at tilføie: at dersom det maatte behage Hr. Professoren at beære os med en Samtale desangaaende i et af vore Commissions-Møder, kan samme blive bestemt til hvilken Eftermiddag i denne eller i næste Uge, som maatte være Dem beleiligst.

Kiøbenhavn i Commisionen for Vor Frue Kirkes Gien-
opbyggelse, d. 9 Nov. 1819

Malling C.F. Hansen Lassen Horneman.


Hoe

Archival Reference
m6 1819, nr. 50
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 36.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Last updated 10.09.2020 Print