Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10057 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

London

28.6.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen. Besøget må ifølge formulereringen have fundet sted dagen forinden, dvs. d. 27.6.1847.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

London

Resumé

H.C. Andersen har besøgt Sydney Morgan og i hendes lejlighed set en tegning udført af Thorvaldsen forestillende reliefferne Dagen og Natten, jf. A370 og A369.

Mandag 28. [...] I Søndags var jeg hos Lady Morgan ; smaa Roccocos Værelser, en gammel, livlig stærkt sminket Dame, en Altan overdynget med Blomster ud til Gaarden. Hun havde Nat og Dag tegnet af Thorvaldsen [...]

Generel kommentar

Citeret efter Helga Vagn Lauridsen og Tue Gad (red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1845-1850, København 1974, bd. III, p. 210. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Forsvundne værker af Thorvaldsen · Tegning efter kunstværker · Tegninger, allegorier
Personer
Sydney Morgan · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 01.04.2020 Print