The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10057 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

London

28.6.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen. Besøget må ifølge formulereringen have fundet sted dagen forinden, dvs. d. 27.6.1847.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

London

Abstract

H.C. Andersen has visited Sydney Morgan and seen a drawing by Thorvaldsen of the reliefs Day and Night, cf. A370 and A369.

Mandag 28. [...] I Søndags var jeg hos Lady Morgan ; smaa Roccocos Værelser, en gammel, livlig stærkt sminket Dame, en Altan overdynget med Blomster ud til Gaarden. Hun havde Nat og Dag tegnet af Thorvaldsen [...]

General Comment

Citeret efter Helga Vagn Lauridsen og Tue Gad (red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1845-1850, København 1974, bd. III, p. 210. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Lost Works by Thorvaldsen · Drawing from Works of Art · Drawings, Allegories
Persons
Sydney Morgan · Bertel Thorvaldsen
Last updated 01.04.2020 Print