28.6.1847

Sender

H.C. Andersen

Sender’s Location

London

Recipient

H.C. Andersen

Recipient’s Location

London

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen. Besøget må ifølge formulereringen have fundet sted dagen forinden, dvs. d. 27.6.1847.

Abstract

H.C. Andersen har besøgt Sydney Morgan og i hendes lejlighed set en tegning udført af Thorvaldsen forestillende reliefferne Dagen og Natten, jf. A370 og A369.

Document

Mandag 28. [...] I Søndags var jeg hos Lady MorganI ; smaa Roccocos Værelser, en gammel, livlig stærkt sminket Dame, en Altan overdynget med Blomster ud til Gaarden. Hun havde Nat og DagII tegnet af Thorvaldsen [...]

General Comment

Citeret efter Helga Vagn Lauridsen og Tue Gad (red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1845-1850, København 1974, bd. III, p. 210. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den irske forfatter Sydney Morgan.

  2. Dvs. en tegning af Thorvaldsens relieffer Dagen og Natten, jf. A370 og A369. Denne tegning er p.t. ikke identificeret.

Last updated 01.04.2020