28.6.1847

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

London

Modtager

H.C. Andersen

Modtagersted

London

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen. Besøget må ifølge formulereringen have fundet sted dagen forinden, dvs. d. 27.6.1847.

Resumé

H.C. Andersen har besøgt Sydney Morgan og i hendes lejlighed set en tegning udført af Thorvaldsen forestillende reliefferne Dagen og Natten, jf. A370 og A369.

Dokument

Mandag 28. [...] I Søndags var jeg hos Lady MorganI ; smaa Roccocos Værelser, en gammel, livlig stærkt sminket Dame, en Altan overdynget med Blomster ud til Gaarden. Hun havde Nat og DagII tegnet af Thorvaldsen [...]

Generel kommentar

Citeret efter Helga Vagn Lauridsen og Tue Gad (red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1845-1850, København 1974, bd. III, p. 210. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. den irske forfatter Sydney Morgan.

  2. Dvs. en tegning af Thorvaldsens relieffer Dagen og Natten, jf. A370 og A369. Denne tegning er p.t. ikke identificeret.

Sidst opdateret 01.04.2020