Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4830 af 10246
Afsender Dato Modtager
Adresseavisen
Cathrine Elisabeth Kurtzhals
[+]

Afsendersted

København

11.6.1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Denne avisnotits blev bragt i Adresseavisen 11.6.1829, men den blev skrevet dagen før, 10.6.1829, som det fremgår af teksten.

Omnes
Resumé

Kurtzhals takker for deltagelse ved sin mands begravelse.

[…]

Alle de ærede Herrer, som ved deres Nærværelse bidroge til at forherlige min elskede, afdøde Mands Jordefærd, Dhrr. Lieutenanter af Brandcorpset, som godhedsfuldt bare Liget til dets sidste Hvilested og Hs. Høiærværdighed Hr. Stiftsprovst Clausen, som uanmodet hædrede hans Minde med en Tale, modtage mit og mine Børns inderlige, hjertelige Taksigelse.
Kjøbenhavn, d. 10 Juni, 1829.

C. E. Kurtzhals, fød Waarem.

[…]

Generel kommentar

Denne tak for fremmødet ved Niels Schønberg Kurtzhals’ begravelse blev trykt i Adresseavisen 71. Aargang, Nr. 134, 11.6.1829.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Ungdomsvenner
Personer
H.N. Clausen · Niels Schønberg Kurtzhals
Sidst opdateret 01.04.2020 Print