The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4830 of 10246
Sender Date Recipient
Adresseavisen
Cathrine Elisabeth Kurtzhals [+]

Sender’s Location

København

11.6.1829 [+]

Dating based on

Denne avisnotits blev bragt i Adresseavisen 11.6.1829, men den blev skrevet dagen før, 10.6.1829, som det fremgår af teksten.

Omnes
Abstract

Kurtzhals expresses her gratitude for the kindness shown to her on the death of her husband.

[…]

Alle de ærede Herrer, som ved deres Nærværelse bidroge til at forherlige min elskede, afdøde Mands Jordefærd, Dhrr. Lieutenanter af Brandcorpset, som godhedsfuldt bare Liget til dets sidste Hvilested og Hs. Høiærværdighed Hr. Stiftsprovst Clausen, som uanmodet hædrede hans Minde med en Tale, modtage mit og mine Børns inderlige, hjertelige Taksigelse.
Kjøbenhavn, d. 10 Juni, 1829.

C. E. Kurtzhals, fød Waarem.

[…]

General Comment

Denne tak for fremmødet ved Niels Schønberg Kurtzhals’ begravelse blev trykt i Adresseavisen 71. Aargang, Nr. 134, 11.6.1829.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
H.N. Clausen · Niels Schønberg Kurtzhals
Last updated 01.04.2020 Print