11.6.1829

Sender

Adresseavisen, Cathrine Elisabeth Kurtzhals

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Denne avisnotits blev bragt i Adresseavisen 11.6.1829, men den blev skrevet dagen før, 10.6.1829, som det fremgår af teksten.

Abstract

Kurtzhals expresses her gratitude for the kindness shown to her on the death of her husband.

Document

[…]

Alle de ærede Herrer, som ved deres Nærværelse bidroge til at forherlige min elskede, afdøde MandsI Jordefærd, Dhrr. Lieutenanter af BrandcorpsetII, som godhedsfuldt bare Liget til dets sidste Hvilested og Hs. Høiærværdighed Hr. Stiftsprovst ClausenIII, som uanmodet hædrede hans Minde med en Tale, modtage mit og mine Børns inderlige, hjertelige Taksigelse.
Kjøbenhavn, d. 10 Juni, 1829.

C. E. Kurtzhals, fød Waarem.

[…]

General Comment

Denne tak for fremmødet ved Niels Schønberg Kurtzhals’ begravelse blev trykt i Adresseavisen 71. Aargang, Nr. 134, 11.6.1829.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. den danske arkitekt, murermester og brandkaptajn, Niels Schønberg Kurtzhals, Thorvaldsens ungdomsven.
    Han døde 4.6.1829.

  2. Niels Schønberg Kurtzhals var kaptajn i Københavns Brandkorps.

  3. Dvs. den danske teolog og stiftsprovst ved Vor Frue Kirke, H.G. Clausen (1759-1840), far til H.N. Clausen.

Last updated 01.04.2020