Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10072 af 10246
Afsender Dato Modtager
Emilie Roed [+]

Afsendersted

København

November 1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jens William Kruse [+]

Modtagerinfo

Brevet er ifølge senere påskrift stilet til begge forældre, samt til sønnen Holger. Dvs. foruden faderen også til moderen Lovisa Augusta Kruse, født Frautz (1781-1847) og til Emilie og Jørgen Roeds søn Holger Roed (1846-1874).

Resumé

Emilie Roed beretter om en dødelig influenzaepidemi i København, der har smittet over 40.000 borgere. Sund og rask tænkte hun selv, som en slags håb og kontrast til elendigheden, på Thorvaldsens statue Danserinde, A178, som han skabte under en koleraepidemi i Rom.

November

1847.

[Tre tegnede kors]

Anhang.

Her har været en slem Grib i Kiøbenhavn som i den sidste Maaned har haft fat paa nogle og 40,000 Patienter; og hvor man giennem Taagen vandrede. Her hørtes Nysen Hosten og Klager – men naar man ikke selv feilede Noget tænkte man paa Thorvaldsen da han skabte sin Danserinde i Colera-Tiden – og blev saa grusom let om Hiertet. […]

Generel kommentar

Læs evt. mere af Emilie Roeds brev i biografien om maleren Bolette Puggaard, der døde under netop denne epidemi.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 297 IIIb, 2o.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Statuer, allegorier
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 01.04.2020 Print