Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10071 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

31.10.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger, op. cit.

J.F. Schouw [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Efter Deres Forlangende skal jeg imorgen udtage atter 2000 Rdl. Men naar skal det ophøre? Skal Alt gjøres, hvad Professor Bissen falder paa? Troe de øvrige Executorer intet Ansvar at have? Han kan ligesaa godt forlange 17,000 Rdl. endnu og skal det da anvises for at. efterkomme hans Kunstphantasi og Mangel af Erfaring om hvad sligt koster? Bliver Musæet saa fuldkomment? Troer man, at en anden Kunstner f. Ex. Jerichau vilde ikke have gjort det anderledes? og hvis var saa det bedste? Dersom man arbeidede paa at faae Ende paa Kapitalen, for at godtgjøre Nødvendigheden af at underkaste sig Kommunalbestyrelsen, saa kunde man ikke have valgt bedre Middel.
Jeg forbeholder mig ved Leilighed at nedlægge en Protest til Protokollen; imidlertid – lad gaae! At Regningerne underkastes Revision af J. H. Lund eller Tr. Lund eller maaske af begge, kan jeg Intet have imod. Den af Dem foreslagne Tilførelse i Protokollen om Ansættelse af kun een Inspektcur, finder jeg ganske i sin Orden, men jeg maa bede om, at den vedlagte Tilførsel maa blive optaget til det Møde, hvor den hører.

Forbindtligt
Collin.

Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering.
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 123.

Sidst opdateret 02.12.2011 Print