Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10070 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

Ultimo oktober 1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger, op. cit.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Collin fandt sig foranlediget til at gjøre sine Colleger bekjendt med hvad on af hans Colleger i Bygningskommissionen, Theatermaler Lund, var gjort opmærksom paa, og som Inspekteur Bindesbøll ved sin Nærværelse havde bekræftet, at der ved Basrelieffernes Indsætning i Muren ikke er gaaet frem med den Eftertanke og Forsigtighed, som kunde fordres. Saaledes er det klart, at Muren paa flere Steder over Gjennemgangene mellem Stanzerne derved har faaet Revner, nemlig ved den voldsomme Udhugning af Muren; fremdeles, at bemeldte Hr. Lund ofte i sin Stilling som Medlem af Bygningskommissionen havde maattet protestere mod, at der i Pillerne mellem Dørene ind til Gaarden blev, for at anbringe Basrelieffer, borttaget videre end Pudsen. Ligesom Bindesbøll heri aldeles havde givet Lund Ret, saaledes havde Førstnævnte som Bygmester aldeles maattet protestere imod Udførelsen af det Forslag, at der i øverste Corridor skulde opføres smaa Tværmure, der skulde tjene til Baggrund for de Statuer, som der opstilledes.

Generel kommentar

Dette dokument er et referat fra mødeprotokollen for eksekutorerne i Thorvaldsens bo.
Teksten er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering
Ukendt arkivplacering.
Andre referencer

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 123.

Sidst opdateret 02.12.2011 Print