The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10072 of 10246
Sender Date Recipient
Emilie Roed [+]

Sender’s Location

København

November 1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jens William Kruse [+]

Information on recipient

Brevet er ifølge senere påskrift stilet til begge forældre, samt til sønnen Holger. Dvs. foruden faderen også til moderen Lovisa Augusta Kruse, født Frautz (1781-1847) og til Emilie og Jørgen Roeds søn Holger Roed (1846-1874).

Abstract

Emilie Roed beretter om en dødelig influenzaepidemi i København, der har smittet over 40.000 borgere. Sund og rask tænkte hun selv, som en slags håb og kontrast til elendigheden, på Thorvaldsens statue Danserinde, A178, som han skabte under en koleraepidemi i Rom.

November

1847.

[Tre tegnede kors]

Anhang.

Her har været en slem Grib i Kiøbenhavn som i den sidste Maaned har haft fat paa nogle og 40,000 Patienter; og hvor man giennem Taagen vandrede. Her hørtes Nysen Hosten og Klager – men naar man ikke selv feilede Noget tænkte man paa Thorvaldsen da han skabte sin Danserinde i Colera-Tiden – og blev saa grusom let om Hiertet. […]

General Comment

Læs evt. mere af Emilie Roeds brev i biografien om maleren Bolette Puggaard, der døde under netop denne epidemi.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 297 IIIb, 2o.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Statues, Allegories
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 01.04.2020 Print