Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 450 af 10246
Afsender Dato Modtager
Vartov Hospital [+]

Afsendersted

København

1.6.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Vartov Hospital [+]

Modtagersted

København

Resumé

Vartov Hospitals opgørelse over Gotskalk Thorvaldsens ejendele.

Se original

Wartou Hospitals
Examinations
Protocol
1802-1826


Udi denne Inventarii og Examinations Protocoll skal indføres Alle De Lemmers Navne som indkomme i Wartou Hospital, med hosføyed Forklaring over alle Deres Gods, samt tilstaaende Gield, og Gandske Formue, som de da kan eye eller ved Arv forvente; hvilken Forklaring enhver indkommende Lem Selv skal Underskrive, hvorefter den af Forstanderen og Præsten ved Wartou Hospital Attesteres. –

[…]

d. 1te Juny. Gotschalck Torwaldsen 65 Aar, indlagt som fast Lem paa Kiøbenhavns Senge No 16, og medbragt følgende. –
1 Overdyne, 2 Underdyner, 2 Hoved Puder, 1 Par Lagner, 1 Kiole, 1 Vest, 1 Par Buxer, 1 Frakke, 1 Bord, 1 Stoel, Han er fød i Island[,] hans Fader har været Provst og er Død for mange Aar siden[,] han har været Gift og Konen er Død, han haver 1 Søn i Rom, han haver ikke i nogen Liigkasse. –

Ingen Arv at vente og ikke noget bortskyldig

Saaledes rigtig af mig Angiveet
G. Thorvaldsen

Foranførte er saaledes forklaret

CF[?] Saabye N. Dresing.
Generel kommentar

Dette dokument opregner de (få) ejendele, som Gotskalk Thorvaldsen bragte med sig, da han blev indskrevet på Vartov.
De svarer stort set til de genstande, han efterlod sig ved sin død godt år senere, se Vartovs dødsboopgørelse.

Arkivplacering
Vartov Hospital, Indlagte lemmers ejendele m.v., 1802-1826, VH 185, Københavns Stadsarkiv
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805
Personer
Thorvaldur Gottskalksson · Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Sidst opdateret 21.09.2018 Print