1.6.1805

Afsender

Vartov Hospital

Afsendersted

København

Modtager

Vartov Hospital

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Vartov Hospitals opgørelse over Gotskalk Thorvaldsens ejendele.

Dokument

Wartou Hospitals
Examinations
Protocol
1802-1826


Udi denne Inventarii og Examinations Protocoll skal indføres Alle De Lemmers Navne som indkomme i Wartou Hospital, med hosføyed Forklaring over alle Deres Gods, samt tilstaaende Gield, og Gandske Formue, som de da kan eye eller ved Arv forvente; hvilken Forklaring enhver indkommende Lem Selv skal Underskrive, hvorefter den af ForstanderenI og PræstenII ved Wartou Hospital Attesteres. –

[…]

d. 1te Juny. Gotschalck Torwaldsen 65 AarIII, indlagt som fast Lem paa Kiøbenhavns SengeIV No 16, og medbragt følgende. –
1 Overdyne, 2 Underdyner, 2 Hoved Puder, 1 Par LagnerV, 1 KioleVI, 1 Vest, 1 Par Buxer, 1 Frakke, 1 Bord, 1 Stoel, Han er fød i Island[,] hans FaderVII har været Provst og er Død for mange Aar siden[,] han har været Gift og KonenVIII er Død, han haver 1 Søn i RomIX, han haver ikke i nogen LiigkasseX. –

Ingen Arv at vente og ikke noget bortskyldig

Saaledes rigtig af mig Angiveet
G. ThorvaldsenXI

Foranførte er saaledes forklaret

CF[?] SaabyeXII N. Dresing.XIII

Generel kommentar

Dette dokument opregner de (få) ejendele, som Gotskalk Thorvaldsen bragte med sig, da han blev indskrevet på Vartov.
De svarer stort set til de genstande, han efterlod sig ved sin død godt år senere, se Vartovs dødsboopgørelse.

Arkivplacering

Vartov Hospital, Indlagte lemmers ejendele m.v., 1802-1826, VH 185, Københavns Stadsarkiv

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. nedennævnte Saabye.

 2. Dvs. nedennævnte Dresing.

 3. Gotskalk Thorvaldsens præcise alder er ikke sikkert fastlagt, se mere herom i hans biografi.
  I en anden af Vartovs protokoller, hvor Thorvaldsen seniors personoplysninger er anført, angives hans alder til 66 år. Der har altså været nogen usikkerhed om det præcise tal.

 4. Vartov kunne i princippet optage værdigt trængende fra overalt i Danmark. København havde et antal pladser til rådighed, hvoraf Gotskalk Thorvaldsen altså havde fået én.

 5. Gotskalk Thorvaldsen omtaler selv sit sengetøj (dyner, puder og lagener) i sit brev af 20.10.1805 til sønnen. Han havde pantsat sengetøjet som et meget konkret billede på det eksistensminimum, han må have levet på.
  Men i Vartov krævede man øjensynlig, at stedets beboere skulle have et ordentligt natteleje, så Thorvaldsen senior havde fået 15 rigsdaler af Nicolai Abildgaard til at indløse sengetøjet, så han kunne bringe det med i sit nye hjem.


  De 15 rigsdaler peger på, at sengetøj var i høj kurs begyndelsen af 1800-tallet, jf. Vartovs opgørelse over Gotskalk Thorvaldsens dødsbo, hvoraf det fremgår, at hans tre her omtalte dyner blev bortauktioneret og til mere end det dobbelte af vurderingen.

 6. Dvs. sandsynligvis en knælang frakke til finere brug end den frakke, der nævnes nedenfor, se betydning 1.1. af kjole i Ordbog over det danske Sprog.

 7. Dvs. den islandske præst Thorvaldur Gottskalksson.

 8. Dvs. Thorvaldsens mor, Karen Thorvaldsen.

 9. Dvs. Thorvaldsen selv.

 10. Dvs., at Gotskalk Thorvaldsen ikke havde nogen begravelsesforsikring.
  Ved hans død opgjorde Vartov hans bo og bortauktionerede det. En del af indtægterne fra salget gik til at dække begravelsesudgifterne. Vartov skriver:
  “Til hans Liig at Klæde blev udtaget det Nødvendige.”
  Se Vartovs opgørelse over Thorvaldsen seniors efterladte ejendele.

 11. Denne signatur er Gotskalk Thorvaldsens egen.

 12. Dvs. forstanderen ved Vartov Christian Frederich Saabye (ca. 1756-1812), jf. V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 943.

 13. Dvs. præsten ved Vartov Nicolai Dresing (1743-1807), jf. V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 257.

Sidst opdateret 21.09.2018