Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 449 af 10246
Afsender Dato Modtager
Vartov Hospital [+]

Afsendersted

København

1.6.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Vartov Hospital [+]

Modtagersted

København

Resumé

Gotskalk Thorvaldsens indførsel i Vartovs mandtalsbog.

Se original

Mandtals-Bog
over
Wartou-Hospitals-Lemmer
fra

1ste January til 31te December
1806. –
––––––
No 1. –

[...]

No.
 
 
 
 
 
16
Navne.
 
 
 
 
 
Got-schalck Torvaldsen
Alder.
 
 
 
 
 
66.
Af hvem de ere i Stiftelsen indlagde.
 
 
Direc-tionen
Forrige Stand og Nærings-vei.
 
 
Billed Hugger
Familie-Relation.
 
 
 
 
Provste Søn
Hvad Arbeide de for-rette og ere skik-kede til.
Bestiller intet
Tilgangs-Datum.
 
 
 
 
1805 d 1te Juny.
Afgangs-Datum.
 
 
 
 
1806 d. 24de Octobr
Ugentlig Almisse.
 
 
 
 
3. [Mark]
Generel kommentar

Dette dokument gengiver de personlige oplysninger, der blev noteret om Thorvaldsens far, da han blev optaget som “lem” på fattigstiftelsen Vartov 1.6.1805.


Mandtalsbogen rummer et fortrykt skema, der blev udfyldt for hvert af de optagne lemmer. I skemaet findes yderligere to kolonner til højre – Almissens aarlige Beløb og Forhold og Opførsel – men de blev tilsyneladende ikke benyttet, hverken for Gotskalk Thorvaldsen eller for de andre lemmer i mandtalsbogen.

Arkivplacering
Vartov Hospital, Mandtaller, 1806, VH 224, Københavns Stadsarkiv
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805
Personer
Thorvaldur Gottskalksson · Gotskalk Thorvaldsen
Sidst opdateret 21.09.2018 Print