1.6.1805

Afsender

Vartov Hospital

Afsendersted

København

Modtager

Vartov Hospital

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Gotskalk Thorvaldsens indførsel i Vartovs mandtalsbog.

Dokument

Mandtals-Bog
over
Wartou-Hospitals-Lemmer
fra

1ste January til 31te December
1806. –
––––––
No 1. –

[...]

No.
 
 
 
 
 
16
Navne.
 
 
 
 
 
Got-schalck Torvaldsen
Alder.
 
 
 
 
 
66I.
Af hvem de ere i Stiftelsen indlagde.
 
 
Direc-tionenII
Forrige Stand og Nærings-vei.
 
 
Billed HuggerIII
Familie-Relation.
 
 
 
 
Provste SønIV
Hvad Arbeide de for-rette og ere skik-kede til.
Bestiller intet
Tilgangs-Datum.
 
 
 
 
1805 d 1te JunyV.
Afgangs-Datum.
 
 
 
 
1806 d. 24de OctobrVI
Ugentlig Almisse.
 
 
 
 
3. [MarkVII]

Generel kommentar

Dette dokument gengiver de personlige oplysninger, der blev noteret om Thorvaldsens far, da han blev optaget som “lem” på fattigstiftelsen Vartov 1.6.1805.


Mandtalsbogen rummer et fortrykt skema, der blev udfyldt for hvert af de optagne lemmer. I skemaet findes yderligere to kolonner til højre – Almissens aarlige Beløb og Forhold og Opførsel – men de blev tilsyneladende ikke benyttet, hverken for Gotskalk Thorvaldsen eller for de andre lemmer i mandtalsbogen.

Arkivplacering

Vartov Hospital, Mandtaller, 1806, VH 224, Københavns Stadsarkiv

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Gotskalk Thorvaldsens præcise alder er ikke sikkert fastlagt, se mere herom i hans biografi.
  I en anden af Vartovs protokoller, hvor Thorvaldsen seniors ejendele er oplistede, angives hans alder til 65 år. Der har altså været nogen usikkerhed om det præcise tal.

 2. Dvs. Directionen for Fattigvæsenet i København, der i sit brev af 16.5.1805 havde optaget Thorvaldsens far på Vartov.

 3. Thorvaldsen senior havde ingen formel uddannelse som billedhugger. Han må snarere kaldes billedskærer.

 4. Dvs. søn af Thorvaldur Gottskalksson, provst i Miklabæ, Blönduhlið bygd på Island.

 5. Dvs. den dag, Thorvaldsens far officielt blev indlemmet på Vartov.

 6. Dvs. Gotskalk Thorvaldsens dødsdag 24.10.1806. Mandtalsbogen dokumenterer datoen.

 7. Dvs. et tegn for mark, se Møntenheder.
  I brev af 19.10.1805 nævnes Gotskalk Thorvaldsens ugentlige understøttelse også.

Sidst opdateret 21.09.2018