The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 449 of 10246
Sender Date Recipient
Vartov Hospital [+]

Sender’s Location

København

1.6.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Vartov Hospital [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Gotskalk Thorvaldsen’s entry in Census of Patients at Vartov Hospital.

See Original

Mandtals-Bog
over
Wartou-Hospitals-Lemmer
fra

1ste January til 31te December
1806. –
––––––
No 1. –

[...]

No.
 
 
 
 
 
16
Navne.
 
 
 
 
 
Got-schalck Torvaldsen
Alder.
 
 
 
 
 
66.
Af hvem de ere i Stiftelsen indlagde.
 
 
Direc-tionen
Forrige Stand og Nærings-vei.
 
 
Billed Hugger
Familie-Relation.
 
 
 
 
Provste Søn
Hvad Arbeide de for-rette og ere skik-kede til.
Bestiller intet
Tilgangs-Datum.
 
 
 
 
1805 d 1te Juny.
Afgangs-Datum.
 
 
 
 
1806 d. 24de Octobr
Ugentlig Almisse.
 
 
 
 
3. [Mark]
General Comment

Dette dokument gengiver de personlige oplysninger, der blev noteret om Thorvaldsens far, da han blev optaget som “lem” på fattigstiftelsen Vartov 1.6.1805.


Mandtalsbogen rummer et fortrykt skema, der blev udfyldt for hvert af de optagne lemmer. I skemaet findes yderligere to kolonner til højre – Almissens aarlige Beløb og Forhold og Opførsel – men de blev tilsyneladende ikke benyttet, hverken for Gotskalk Thorvaldsen eller for de andre lemmer i mandtalsbogen.

Archival Reference
Vartov Hospital, Mandtaller, 1806, VH 224, Københavns Stadsarkiv
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Gotskalk Thorvaldsen's Admission at Vartov 1805
Persons
Thorvaldur Gottskalksson · Gotskalk Thorvaldsen
Last updated 21.09.2018 Print