Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3173 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

Rom

11.2.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg

Resumé

Beklager sig over at være pålagt den “lidet lystige” opgave for Christian (8.) Frederik og Kunstakademiet i København med at tilse indpakningen og ekspeditionen af ca. 70 kasser med gipsafstøbninger efter antikker og Thorvaldsens kunstværker.

[...]
Jeg har for Tiden overmaade meget at vare paa ogsaa med lidet lystige Commissionaffairer deels for Prinds Christian Frederik deels for Academiet (for de skjønne Konster) da Prindsen ønsker at jeg endnu inden min Afrejse skal paasee Indpakning og Besørgelse af jeg troer over 70 Kasser med Afstøbninger efter Anthiker og Thorwaldsens Arbejder samt andre Konstværker som deels Prindsen, deels Academiet her i de sidste Aar har under mit Tilsyn ladet forfærdige.
[...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Kunstakademiet · Gipsafstøbninger, antikke · Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825
Personer
Christian 8. · Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 25.10.2016 Print