The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3173 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

11.2.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Holger Halling Aagaard [+]

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg

Abstract

Brøndsted complains about having been assigned the “less than amusing” task for Christian (8.) Frederik and the Academy of Fine Arts in Copenhagen of supervising the packing and shipping of ca. 70 crates with plaster casts of antique works and Thorvaldsen’s works.

[...]
Jeg har for Tiden overmaade meget at vare paa ogsaa med lidet lystige Commissionaffairer deels for Prinds Christian Frederik deels for Academiet (for de skjønne Konster) da Prindsen ønsker at jeg endnu inden min Afrejse skal paasee Indpakning og Besørgelse af jeg troer over 70 Kasser med Afstøbninger efter Anthiker og Thorwaldsens Arbejder samt andre Konstværker som deels Prindsen, deels Academiet her i de sidste Aar har under mit Tilsyn ladet forfærdige.
[...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Plaster Casts, Antique · Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1825
Persons
Christian 8. · Kunstakademiet, København · Bertel Thorvaldsen
Last updated 25.10.2016 Print