The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.2.1823

Jf. Thorvaldsens-kronologien juni 1823.
Brøndsted nåede “desværre” ikke at udføre opgaven med at ekspedere kasserne inden sin afrejse; det blev i stedet den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund, der udførte den, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

Last updated 26.04.2016