11.2.1823

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Rom

Modtager

Holger Halling Aagaard

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Beklager sig over at være pålagt den “lidet lystige” opgave for Christian (8.) Frederik og Kunstakademiet i København med at tilse indpakningen og ekspeditionen af ca. 70 kasser med gipsafstøbninger efter antikker og Thorvaldsens kunstværker.

Dokument

[...]
Jeg har for Tiden overmaade meget at vare paa ogsaa med lidet lystige Commissionaffairer deels for Prinds Christian FrederikI deels for AcademietII (for de skjønne Konster) da Prindsen ønsker at jeg endnu inden min AfrejseIII skal paasee Indpakning og Besørgelse af jeg troer over 70 KasserIV med Afstøbninger efter Anthiker og Thorwaldsens Arbejder samt andre Konstværker som deels PrindsenV, deels AcademietVI her i de sidste Aar har under mit TilsynVII ladet forfærdige.
[...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

  2. Kunstakademiet i København.

  3. Jf. Thorvaldsens-kronologien juni 1823.
    Brøndsted nåede “desværre” ikke at udføre opgaven med at ekspedere kasserne inden sin afrejse; det blev i stedet den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund, der udførte den, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

  4. Se artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825.

  5. Jf. artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

  6. Jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

  7. P.O. Brøndsted var blevet pålagt at føre “Tilsyn med og paaskynde og forsende Afstøbningerne af [Thorvaldsens] Værker” til Kunstakademiet, jf. brev af 2.10.1819 fra P.O. Brøndsted til Thorvaldsen.

Sidst opdateret 25.10.2016