No. 61 af 10318
Afsender Dato Modtager
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

3.11.1796 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Frederik 6. [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift?

Resumé

Gotskalk Thorvaldsens kvittering for betaling for busten af A.P. Bernstorff, A856 leveret til kronprins Frederik (6.).

Underdanigst P.M.
Til Hans Kongelige Høyhed KronPrinsen Efter Naadigst forlangende Leveret Et Buste af Statsminister Grev Berenstorf af Gibs.

Prisen er

Kiøbenhavn
d 3de November 1796
10rd
Summa 10rd

G. Thorvaldsen
ovenstaaende Regninger
mig betalt hvor for
underdanigst qvitteres
G Thorvaldsen
Generel kommentar

Gotskalk Thorvaldsen fik ved sønnens afrejse overdraget gipsformen af dennes buste af A.P. Bernstorff, A856. Tanken var, at faderen kunne tjene på at sælge afstøbninger. Han indrykkede 17.7.1797 en annonce i Adresseavisen for salg af busten. Prisen var netop 10 rigsdaler.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet, Nr. 779. Bilag til kronprins Frederiks kasseregnskab, november 1796.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Portrætbuster, samtidige personer · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens værker, salg ved Gotskalk Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 09.05.2016 Print