No. 112 af 10318
Afsender Dato Modtager
Gotskalk Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

17.7.1797 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, som meddelelsen er trykt i.

Omnes
Resumé

Gotskalk Thorvaldsen reklamerer for salg af sønnens buste af A.P. Bernstorff, A856.

Kort før sin Reise til Italien haver min Søn B. Thorvaldsen forfærdiget den uforglemmelige Statsminister Grev Bernstorffs Brystbillede af Gibs naturlig Størrelse, og overdraget mig alene saa længe han er borte, at besørge samme Buste udgivet; skulde nogle af det høistærede Publicum vilde tegne sig for samme Buste, vilde de behage at melde dem paa Speilfabrikken paa Østergade No. 49, hvor Bustet kan tages i Øiesyn og hos mig Undertegnede; Prisen er 10 Rd. pr. Exemplar og udenbyes 8 Mk. mere for Kost og Indpakning.

G. Thorvaldsen, Billedhugger

boende i Amaliegade Litr. D. E. i Sidehuset paa venstre Haand.

Generel kommentar

Dette er et trykt avertissement i Adresseavisen (egl. Kiøbenhavns Kongelig alene Priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger), 17.7.1797.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1797
Thiele
Gengivet og omtalt hos Thiele I, p. 117-118.
Emneord
Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Rejsen til Italien 1796-1797 · Thorvaldsens værker, salg ved Gotskalk Thorvaldsen
Personer
A.P. Bernstorff · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 29.06.2016 Print