3.11.1796

Afsender

Gotskalk Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Frederik 6.

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift?

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Gotskalk Thorvaldsens kvittering for betaling for busten af A.P. Bernstorff, A856 leveret til kronprins Frederik (6.).

Dokument

Underdanigst P.M.I
Til Hans Kongelige Høyhed KronPrinsenII Efter Naadigst forlangende Leveret Et Buste af Statsminister Grev Berenstorf af GibsIII.

Prisen er

Kiøbenhavn
d 3de November 1796
10rd
Summa 10rd

G. Thorvaldsen
ovenstaaende Regninger
mig betalt hvor for
underdanigst qvitteres
G Thorvaldsen

Generel kommentar

Gotskalk Thorvaldsen fik ved sønnens afrejse overdraget gipsformen af dennes buste af A.P. Bernstorff, A856. Tanken var, at faderen kunne tjene på at sælge afstøbninger. Han indrykkede 17.7.1797 en annonce i Adresseavisen for salg af busten. Prisen var netop 10 rigsdaler.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kongehusarkivet, Nr. 779. Bilag til kronprins Frederiks kasseregnskab, november 1796.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

A856 A.P. Bernstorff, 1795, inv.nr. A856

Kommentarer

  1. Dvs. det latinske pro memoria: “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
    Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

  2. Kronprins Frederik (6.).

  3. Thorvaldsens buste af A.P. Bernstorff, A856.

Sidst opdateret 09.05.2016