Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7971 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin Forår 1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

A ... med tilbørlig Nøiagtighed. Med Hensyn derimod til Thorvaldsens bestemte og gientagne mundtlige og skriftlige Erklæring, at han i alle Henseender var tilfreds med den ommeldte Bygning, hvori, efter hans Forsikkring, alle hans Kunstsager kunde rummes og med ønskelig Belysning opstilles, erklærede medundertegnede Collin, Scavenius, Prangen og Koch, af hvilke vi to sidstnævnte havde overbeviist os om at bemeldte Bygning kunde fordelagtigen indrettes til den tilsigtede Bestemmelse, at man ubetinget og med Tak burde modtage dette betydelige Bidrag til Hensigtens Opnaaelse deshurtigere Opnaaelse, og at der følgeligen ikke kunde være Spørgsmaal om andre Comiteen rettest maatte indskrænke sig til at tilveiebringe Planer og Tegninger end til denne Bygnings Restauration Indretning

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 121, 2
Sidst opdateret 01.06.2011 Print