The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7971 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin Forår 1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

A ... med tilbørlig Nøiagtighed. Med Hensyn derimod til Thorvaldsens bestemte og gientagne mundtlige og skriftlige Erklæring, at han i alle Henseender var tilfreds med den ommeldte Bygning, hvori, efter hans Forsikkring, alle hans Kunstsager kunde rummes og med ønskelig Belysning opstilles, erklærede medundertegnede Collin, Scavenius, Prangen og Koch, af hvilke vi to sidstnævnte havde overbeviist os om at bemeldte Bygning kunde fordelagtigen indrettes til den tilsigtede Bestemmelse, at man ubetinget og med Tak burde modtage dette betydelige Bidrag til Hensigtens Opnaaelse deshurtigere Opnaaelse, og at der følgeligen ikke kunde være Spørgsmaal om andre Comiteen rettest maatte indskrænke sig til at tilveiebringe Planer og Tegninger end til denne Bygnings Restauration Indretning

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 121, 2
Last updated 01.06.2011 Print