The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7972 of 10246
Sender Date Recipient
B.S. Ingemann [+]

Sender’s Location

Sorø

Efter marts 1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men det må formodes, at boggaven er fremsendt kort efter dens udgivelse, dvs. umiddelbart efter marts 1839, som forordet er dateret til.

Bertel Thorvaldsen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Dedication to Thorvaldsen in Salomons Ring. Dramatisk Eventyr med lyrisk Forspil (1839).

Til

den store elskelige Konstner
Albert Thorvaldsen
med Beundring og

hjertelig Hengivenhed

Forfatteren

General Comment

Denne dedikation optræder over for titelbladet i det eksemplar af Ingemanns bog, Salomons Ring. Dramatisk Eventyr med lyrisk Forspil, København 1839, der findes i Thorvaldsens bogsamling, M710. Fem digte fra Salomons Ring. Dramatisk Eventyr med lyrisk Forspil er sat i musik af den danske komponist P.E. Lange-Müller som Salomon og Sulamith (1874).

Archival Reference
M710
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Characterizations of Thorvaldsen · Thorvaldsen and Authors
Last updated 24.05.2016 Print