Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7972 af 10246
Afsender Dato Modtager
B.S. Ingemann [+]

Afsendersted

Sorø

Efter marts 1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men det må formodes, at boggaven er fremsendt kort efter dens udgivelse, dvs. umiddelbart efter marts 1839, som forordet er dateret til.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Dedikation til Thorvaldsen af Salomons Ring. Dramatisk Eventyr med lyrisk Forspil (1839).

Til

den store elskelige Konstner
Albert Thorvaldsen
med Beundring og

hjertelig Hengivenhed

Forfatteren

Generel kommentar

Denne dedikation optræder over for titelbladet i det eksemplar af Ingemanns bog, Salomons Ring. Dramatisk Eventyr med lyrisk Forspil, København 1839, der findes i Thorvaldsens bogsamling, M710. Fem digte fra Salomons Ring. Dramatisk Eventyr med lyrisk Forspil er sat i musik af den danske komponist P.E. Lange-Müller som Salomon og Sulamith (1874).

Arkivplacering
M710
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dedikation · Gaver til Thorvaldsen, bøger · Karakteristikker af Thorvaldsens person · Thorvaldsen og forfattere
Sidst opdateret 24.05.2016 Print