Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7937 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen Februar 1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Adam Wilhelm Moltke [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Deres Høigrevelige Exc. Hr. Geh. S. og F.Minister Greve af Moltke Rid. af Elef. Storks. af Db. &c.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

I Følge D. Ex. mig tilkendegivne Ønske om at modtage af mig en skriftlig Erklæring ang. den Sum som vil tilkomme mig for de hos mig i Aaret 1820 bestilte 2de Basrelieffer i Marmor til Frue Kirke, skulde jeg ikke undlade allerærbødigst at meddele, til Efterretning for de Herrer, som, paa D. Ex. og Hr. CfR Holtens Opfordring, havde tegnet sig for at bidrage til dette Arbeides Anskaffelse, at alt hvad der i den Anl. allerede er indkommet el. endnu maatte indkomme af den dertil bestemte Sum af 4000 Sp, skienkes og overdrages af mig til at fremme Opførelsen og Indretningen af det Museum, som skal opbevare de af mig til Staden Kbh. skiænkede Kunstsager, og tillader jeg mig at tilføie den Bøn, at bemeldte Sum maa paa vedkommende Sted blive indbetalt.
Deres Excellences allerærbødigste
Kbh d Febr 1839

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 119
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Jonas Collin
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke
Sidst opdateret 18.05.2016 Print