Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7902 af 10248
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

13.1.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter Conferentsraad Thorvaldsens Ønske holdes i Morgen (Mandag) Kl. 1 et Møde, i Brandforsikkringens Sal, hvortil DHrr indbydes.

d. 13 Januar 1839 Collin

Hr Professor Clausen møder Clausen.
[Hr Professor] Thiele
[Hr] Billedhugger Bissen møder Bissen.
[Hr] Professor Freund møder H Freund.
[Hr] Mechanicus Gamst møder H Gamst.
[Hr] Viinhandler Hansen møder H. P. Hansen.
[Hr] Professor Hetsch Jeg skal have den Ære at møde Hetsch.
[Hr Professor] Høyen møder. N. Høyen.
[Hr] Capitain Kerrn Jeg skal have den Ære at møde C. Kerrn
[Hr] Etatsraad Koch
[Hr Etatsraad] Mundt – – – – – Mundt
[Hr] Justitsraad Münter skal have den Ære at møde. Münter
[Hr] Oberst v Prangen skal møde Prangen
[Hr] Grosserer Puggaard møder H. Puggaard.
[Hr] Kammerjunker Scavenius
[Hr] Capitain Schaper skal møde G. Schaper
[Hr] Professor Schouw skal møde Schouw.
[Hr] Kancelliraad Thomsen møder Thomsen
Generel kommentar

Dette er en mødeindkaldelse til bestyrelsesmedlemmerne i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum. Indkaldelse blev udfærdiget af Jonas Collin, der har noteret alle medlemmernes navne i venstre spalte. Indkaldelsen blev rundsendt til komiteens medlemmer, som ud for deres navn har noteret, hvorvidt de møder op.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 105
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
H.W. Bissen · H.N. Clausen · Hermann Ernst Freund · Heinrich Gamst · H.P. Hansen · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · Johan Christian Kerrn · Jørgen Koch · Just Henrik Mundt · Theodor Münter · Friederich Ernst von Prangen · Hans Puggaard · Peder Brønnum Scavenius · Gottfried Schaper · J.F. Schouw · Just Mathias Thiele · C.J. Thomsen
Sidst opdateret 26.08.2016 Print