Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7709 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.W. Eckersberg [+]

Afsendersted

København

9.10.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til / S. T. Herr Conferentsraad Collin

Resumé

Eckersberg sender et udkast, som han gerne vil have betaling for at udfærdige i stor størrelse, nemlig maleriet Thorvaldsens ankomst til Københavns Rhed 17. september 1838, B217.

Se original [Translation]

Efter medfølgende Udkast agter undertegnede at udarbeide et Maleri af Thorwaldsens Ankomst til Kjøbenhavn 1838. Den Størrelse hvori Maleriet skulde udføres, og som for Emnet troes at være meest passende, vil omtrent blive det tredobbelte af Udkastet, eller i Breden 1 Alen 13 Tommer, og i Høiden 1 Alen 5 Tommer.

Hvis det skulde blive mig overdraget at udføre dette Maleri – da ansættes foreløbigen 5 a 600 Rbdlr som Honorar derfor.
Kjøbenhavn den 9 October 1838.

WEckersberg

Generel kommentar

Eckersberg arbejdede på maleriet, B217, i perioderne: 10.12.1838-8.2.1839, samt 13.-19.7. og 19.8.-23.10.1839, jf. Villadsen, op. cit., p. 807-808, 812-815, 834-835, 838-844.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 77
Thiele
Maleriet omtalt i Thiele IV, p. 9.
Andre referencer

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 53, nr. 217.
  • Villads Villadsen: C.W. Eckersbergs dagbøger 1837-1853, København 2009, bind 2, p. 857.

Emneord
Indkøb af malerier · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 20.01.2017 Print