The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7709 of 10246
Sender Date Recipient
C.W. Eckersberg [+]

Sender’s Location

København

9.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til / S. T. Herr Conferentsraad Collin

Abstract

Eckersberg sends a sketch of the painting Thorvaldsen’ Arrival in the Copenhagen Roadstead, September 17th 1838, B217, stating the price he wants for executing it in large size.

See Original [Translation]

Efter medfølgende Udkast agter undertegnede at udarbeide et Maleri af Thorwaldsens Ankomst til Kjøbenhavn 1838. Den Størrelse hvori Maleriet skulde udføres, og som for Emnet troes at være meest passende, vil omtrent blive det tredobbelte af Udkastet, eller i Breden 1 Alen 13 Tommer, og i Høiden 1 Alen 5 Tommer.

Hvis det skulde blive mig overdraget at udføre dette Maleri – da ansættes foreløbigen 5 a 600 Rbdlr som Honorar derfor.
Kjøbenhavn den 9 October 1838.

WEckersberg

General Comment

Eckersberg arbejdede på maleriet, B217, i perioderne: 10.12.1838-8.2.1839, samt 13.-19.7. og 19.8.-23.10.1839, jf. Villadsen, op. cit., p. 807-808, 812-815, 834-835, 838-844.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 77
Thiele
Maleriet omtalt i Thiele IV, p. 9.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 53, nr. 217.
  • Villads Villadsen: C.W. Eckersbergs dagbøger 1837-1853, København 2009, bind 2, p. 857.

Subjects
Purchase of Paintings · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 20.01.2017 Print