Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7411 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

Antagelig København

Antagelig januar 1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er udateret.

Antagelig skrevet i forbindelse med planlægningen af Thorvaldsens Museums oprettelse i januar 1838.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Professor Clausen
- Prof. Thiele

Førend jeg besørger Indlagte kundgiort, ønsker ieg det giennemseet af mine Hrr, efterat jeg har benyttet Deres Bemærkninger.

At omtale Th’s Løfte om at sende sit Testamente (i Afskrift) har jeg fundet betænkeligt; naar vi først have det, saa er jeg enig om at det kundgiøres.

forbindtl.
Collin

Jeg finder, paa et par Smaanotater nær,

intet at bemærke.

HNCl.

Intet at bemærke.

Thiele

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 56b
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
H.N. Clausen · Just Mathias Thiele
Sidst opdateret 10.05.2011 Print