The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7411 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

Antagelig København

Antagelig januar 1838 [+]

Dating based on

Brevet er udateret.

Antagelig skrevet i forbindelse med planlægningen af Thorvaldsens Museums oprettelse i januar 1838.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Professor Clausen
- Prof. Thiele

Førend jeg besørger Indlagte kundgiort, ønsker ieg det giennemseet af mine Hrr, efterat jeg har benyttet Deres Bemærkninger.

At omtale Th’s Løfte om at sende sit Testamente (i Afskrift) har jeg fundet betænkeligt; naar vi først have det, saa er jeg enig om at det kundgiøres.

forbindtl.
Collin

Jeg finder, paa et par Smaanotater nær,

intet at bemærke.

HNCl.

Intet at bemærke.

Thiele

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 56b
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
H.N. Clausen · Just Mathias Thiele
Last updated 10.05.2011 Print