Antagelig januar 1838

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Brevet er udateret.

Antagelig skrevet i forbindelse med planlægningen af Thorvaldsens Museums oprettelse i januar 1838.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Professor Clausen
- Prof. Thiele

Førend jeg besørger Indlagte kundgiort, ønsker ieg det giennemseet af mine Hrr, efterat jeg har benyttet Deres Bemærkninger.

At omtale Th’s Løfte om at sende sit Testamente (i Afskrift) har jeg fundet betænkeligt; naar vi først have det, saa er jeg enig om at det kundgiøres.

forbindtl.
Collin

Jeg finder, paa et par Smaanotater nær,

intet at bemærke.

HNCl.

Intet at bemærke.

Thiele

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 56b

Emneord

Personer

Sidst opdateret 10.05.2011