Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10037 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

21.1.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Dh. Justitsraad Thiele / Professor Clausen. / Professor Bissen / Overpræsident Lange

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved at omsende Brevet til Finantsministeren til Underskrift, tillader jeg mig at bemærke:

1) At jeg efter mine Collegers Ønske forespurgte Conferentsraad Collin, om han ikke maatte finde Anledning til at lade sin Protest bør udgaae af Brevet, hvorefter Efterskriften vilde bortfalde, eller om han ikke vilde meddele os sine Grunde. Jeg modtog vedføiede Svar.
2) Etatsraad Blechingberg har, som af vedføiede Correspondents vel sees, ikke troet at Yttringerne om Communens Paastand burde bortfalde.
3) Efter min Correspondents med Et. Blechingberg har jeg i Efterskriften udeladt den af ham foreslaaede Sætning “forsaavidt det i Sagens Interesse etc”.

Jeg haaber at mine Colleger, saaledes ere enige i at Brevet afgaaer i dets nærværende Form. Er det ikke Tilfældet skal det blive omskrevet.

d. 21 Janr. 1847. Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306h
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print