Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10038 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

26.2.1847 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T / Hr Justitsraad Thiele.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I Anledning af medfølgende Skrivelse fra Geheimestatsminister Moltke, som er mig tilsendt af Conferentsraad Collin, vil det vel blive nødvendigt at foranstalte et Møde, hvortil Etatsraad Blechingberg og Cand: Winther vel ogsaa maatte indkaldes. Det var, tænker jeg, bedst at Papirene circulerede. Jeg formoder at Conf: Collin ikke vil deltage i Mødet, men han bør dog nok underrettes om dets Afholdelse.

d. 26 Feb. 1847. forbindtligst
Schouw


Da jeg allerede i længere Tid har været upassel. og især i Dag befinder mig temmelig lidende, beder jeg at dette maa passere uden at standses af mig. Det forekommer mig, at Conferentsr Collin Yttring har saa meget for sig, at jeg beklager, at han ikke meddeelte dem [strax]

Thiele

Jeg forbeholder mig at yttre mig om Sagen i det Møde, som jeg antager vil blive berammet,

H. N. Clausen

ligl. Lange

ligeledes. Bissen.

Det er vistnok rigtigst, at et Møde finder Sted.

Blechingberg

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306i
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 08.06.2011 Print