Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9980 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

3.4.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: til Comiteen af / det Thorvaldsenske / Museum / [xxx] Hr: Conferensraad / Collin.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved Breve fra Rom er jeg kommet til sikker Kundskab om, at den würtembergske Generalconsul Kolb, er i Besiddelse af en Afstøbning af den mig tilhørende Portraitstatue af Thorvaldsen, de Herrer Executorer have tidligere underrettet mig om, at der af samme var taget trende Afstøbninger, hvoraf en var skjænket til Academiet St. Lucca, og en til Kammerherrinde Poulsen hvilke Gaver jeg har ratihaberet. Hvis altsaa ikke Hrr Kolbs Exemplar skulde være et af de nysnævnte, hvilket ikke er sandsynligt[,] har Executorernes Fuldmægtig i Rom enten ført dem bag Lyset, med at have taget flere Afstøbninger end han for dem har opgivet, eller han har fremturet med slig Egenraadighed selv efter at de hvad der ikke kan feile, har irettesat ham for hans tidligere Tilsidesættelse af deres Ordre, at holde Statuen til min Disposition.

Idet jeg ikke har villet undlade at sætte dHerrer Executorer i Kundskab derom, tør jeg imødesee deres gunstige Yttringer i saa Henseende.

Chr: Stampe

Kiøbenhavn
d 3e April 1846.

vidi Schouw
seet af Justr. Thiele
[seet af] Prof. Bissen

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303o
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 17.06.2011 Print