Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9970 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Afsendersted

København

4.3.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Dhrr Executorer af Conferentsraad Thorvaldsens Testamente.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved de paa Museet hvilende Fordringers Opgjørelse i Slutningen af forrige Aar har det viist sig, at det ikke vil blive muligt at dække dem og tillige bestride Udgifterne til det Arbeide, som endnu skal udføres for at aflevere Museet i færdig Stand fra vor Side, med den Sum, som dertil var calculeret og anmeldt fra Communal-Bestyrelsen. Da vi maae antage, at der efterat den oprindelige “Comitee for Indsamlingen af en Capital til et vordende Museum” afleverede 75.000rb, maa være indkomne Restancer paa Subskriptionssummerne m:m: hvilke Beløb udelukkende bør anvendes til Bygningens Fuldførelse, saa skulle vi tjenstlig anmode om, at de saaledes indkomne Summer jo før jo hellere maatte, med speciel Opgivelse, afleveres til undertegnede Commission for at anvendes efter Bestemmelsen

Bygnings-Commissionen for det Thorvaldsenske Museum. d: 4 Marts 1846.

Collin Mundt Driefer Hetsch J.H. Lund Troels Lund
L: N: Hvidt
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 271
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 03.08.2011 Print