Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10178 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 20.4.1850 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Under s. D. er ligeledes igjennem Indenrigsministeriet udkommet følgende Lov om Forlængelse af den Bestyrelsen for det Thorvaldsenske Musæum meddeelte Eneret til at besørge Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider forfærdigede m. v.:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v., Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

Den i Henhold til Fdgn. af 13de Decbr. 1837 Thorvaldsens Musæum ved allerhøieste Bevilling af 12te Febr. 1840 meddeelte Eneret, til i 10 Aar at besørge Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider forfærdigede og til at lade dem forhandle til Indtægt for Musæet, fornyes herved for et Tidsrum af 10 Aar fra denne Lovs Bekjendtgjørelse at regne.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Generel kommentar

Dette er en trykt lovtekst vedrørende Thorvaldsens Museums eneret til afstøbninger af Thorvaldsens værker, der blev publiceret i tidsskriftet Departementstidenden.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1850, Departementstidenden 20.4.
Personer
Frederik 7. · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 31.08.2015 Print