Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9236 af 10243
Afsender Dato Modtager
H.P. Holst
Redaktørerne ved Ny Portefeuille [+]

Afsendersted

København

22.1.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[...]

Thorvaldsen. Ifølge en Bestilling af Hs. Majestæt Kongen udfører Thorvaldsen i denne Tid en Statuette af sin Dattersøn, hvis Ansigts Lighed med den store Mester endogsaa er paafaldende. Han former ham som Jæger legende med en stor Hund, og Gruppen vil senere blive udført i Marmor.

Bissen. I den forløbne Sommer blev der af denne dygtige og geniale Billedhugger i Rom modelleret en smuk qvindelig Figur, der fletter sit Haar, og en Amor, der hvæsser sine Pile. Den første af disse Figurer, der udmærker sig ved smukke Forhold, og en skjøn Bevægelse i Lemmerne, vil blive udført i Marmor efter bestilling af Etatsraad Treschow. Foruden disse har Bissen modelleret en smuk Buste af Etatsraaden, derfor Øieblikket hugges i hans Atelier, og han er nu beskjæftiget med et eiendommeligt opfattet Basrelief: Qvinderne ved Christi Grav, bestemt for Conferentsraad Bechs Grav.

Dalhoffs Atelier. Et Besøg i denne Tid hos den dygtige Dalhoff vil næppe fortryde Nogen, der interesserer sig for Kunsten. Foruden hans Bronzefigur, efter Thorvaldsen, af Christian den Fjerde, der nu stærkt nærmer sig sin Fuldendelse, vil man med Fornøielse lægge Mærke til et Basrelief i Bronze, ligeledes efter Thorvaldsen, der er bestilt af Bille Brahe til Monumentet for Hands Madsen og bestemt at oprejses i Svaninge Kirke, og en overordentlig deilig Figur i Zink, der udstrækker Hænderne, efter en antik Statuette.

 
[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Ny Portefeuille, op. cit.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Ny Portefeuille.
Andre referencer

  • H.P. Holst (ed.): ‘Tutti-frutti’, in: Ny Portefeuille, 1. bind, 4. hefte, 22.1.1843, p. 119-120.

Personer
H.W. Bissen · Christian 8. · Jørgen Dalhoff · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 10.04.2017 Print