Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9135 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

21.10.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst er trykt, se faksimile-gengivelsen.

Omnes
Resumé

Kjøbenhavnsposten rapporterer, at Thorvaldsen er rejst fra Italien og ankommet til Altona. Fregatten Thetis fragter hans kunst og indbo til København.

Se original

‒ Thorvaldsen, om hvem man endnu nylig tvivlede at han vilde forlade Italien, er paa sin Hjemrejse hertil allerede i Begyndelsen af indeværende Uge ankommen til Altona. Fra Livorno, hvor flere end hundrede store Kister med hans Arbejder og Ejendele ere blevne indskibede paa Fregatten Thetis, haves Efterretning om, at Fregatten vilde afseile derfra d. 2den dennes, saa at den kan ventes hertil om nogle Uger.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 16de Aarg. No. 289.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Kjøbenhavnsposten 21.10.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Rejsen til Danmark, oktober 1842
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 25.02.2016 Print