Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8906 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 10.10.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

[...]

— Ifølge “Dagen” meldtes fra Rom under 20. September: Igaar forsamlede sig de herværende Kunstnere og Kunstvenner, for det meste Tydskere, til et Gjæstebud, der blev foranstaltet til Ære for den tilbagevendte Mester, Thorvaldsen. Da Transparentet, som den duelige Maler Rahl med Assistance af Venner og Bekjendte hurtigt havde tryllet tillive, afdækkedes, blev en Festsang afsjungen (hvis Forfatter man formoder var Hr. Schulz fra Dresden). Bordselskabet bestod af Individer af næsten alle det dannede Europas Nationer. Det kunde saaledes ikke andet end være paafaldende, at af de mange franske Kunstnere, der opholde sig her, ikke en eneste har villet taget Deel i dette glade Lag.

 
[...]

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Figaros Supplementblade 10.10.1841.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Figaros Supplementblade 10.10.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.03.2016 Print