Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8905 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 5.10.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

„Augsb. All. Zeit.” indeholder en Skrivelse fra Rom af 20de f. M. hvori det hedder: Igaar forsamlede de herværende Konstnere og Konstvenner sig til et festligt Gilde, der var foranstaltet til Ære for den endelig tilbagekomne Mester Thorvaldsen. Forsamlingen hørte til de mest muntre og harmoniske i sin Art. Tilfældigviis var Salen smykket med Stukaturarbeider efter den feirede Konstners bekjendteste Værker. Ved Afsløringen af et Transparent, som den duelige Maler Rahl ved sine Venners og Bekjendtes Hjelp hurtig havde fremtryllet, lod en tydsk Festsang, hvis Forfatter, Dr. H. Schulz fra Dresden, senere ogsaa udbragte en poetisk Toast for Thorvaldsen. Bordselskabet bestod af Personer af næsten alle civiliserede europæiske Folkeslag; men af de franske Konstnere som opholde sig i Rom, deeltoge dog ingen i Festen.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 15de Aarg. Nr. 273.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Kjøbenhavnsposten 5.10.
Emneord
Selskabsliv i Italien · Thorvaldsens ophold i Rom 1841-42
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.03.2015 Print