The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8905 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 5.10.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

„Augsb. All. Zeit.” indeholder en Skrivelse fra Rom af 20de f. M. hvori det hedder: Igaar forsamlede de herværende Konstnere og Konstvenner sig til et festligt Gilde, der var foranstaltet til Ære for den endelig tilbagekomne Mester Thorvaldsen. Forsamlingen hørte til de mest muntre og harmoniske i sin Art. Tilfældigviis var Salen smykket med Stukaturarbeider efter den feirede Konstners bekjendteste Værker. Ved Afsløringen af et Transparent, som den duelige Maler Rahl ved sine Venners og Bekjendtes Hjelp hurtig havde fremtryllet, lod en tydsk Festsang, hvis Forfatter, Dr. H. Schulz fra Dresden, senere ogsaa udbragte en poetisk Toast for Thorvaldsen. Bordselskabet bestod af Personer af næsten alle civiliserede europæiske Folkeslag; men af de franske Konstnere som opholde sig i Rom, deeltoge dog ingen i Festen.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 15de Aarg. Nr. 273.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Kjøbenhavnsposten 5.10.
Subjects
Social Life in Italy · Thorvaldsen's Sojourn in Rome 1841-42
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.03.2015 Print