Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8203 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavns Morgenblad 9.10.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsens Ophold her i Hovedstaden, der nu i over et Aar har givet Anledning til saa megen Glæde og saa mange Festiviteter, til saa mange Fortællinger og saa mange Rygter, er nu desværre snart til Ende for denne Gang, da Kunstneren alt vil forlade os om en 8 á 10 Dage, for at vende tilbage til Italien, hvor hans Nærværelse skal gjøres nødvendig. Det er kun at beklage, at man ikke, forinden hans Afreise er rykket nærmere mod Maalet med hans projecterede Museum, saa at den hæderkronede Kunstnergubbe med aldeles ublandede Følelser kunde forlade Fædrenelandet. At den samme Kjerlighed og Agtelse, hvormed Folket, hyldende i ham Fædrenelandets sande Stolthed, kom ham imøde, ogsaa vil følge ham til hans egentlige Kunstnerhjem, og med Længsel igjen imødesee Øieblikket, da han for bestandig vil bygge og boe iblandt det, derpaa har han i det mindste modtaget saa mange usminkede Beviser, at Erindringen herom vil være istand til at forjage de enkelte bittre Følelser, hvis Paavirkning selv Livets ædleste Øieblikke maae lide under.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns Morgenblad.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavns Morgenblad 9.10.
Emneord
Thorvaldsens hjemkomst 1838 · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 08.05.2015 Print