The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8203 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavns Morgenblad 9.10.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsens Ophold her i Hovedstaden, der nu i over et Aar har givet Anledning til saa megen Glæde og saa mange Festiviteter, til saa mange Fortællinger og saa mange Rygter, er nu desværre snart til Ende for denne Gang, da Kunstneren alt vil forlade os om en 8 á 10 Dage, for at vende tilbage til Italien, hvor hans Nærværelse skal gjøres nødvendig. Det er kun at beklage, at man ikke, forinden hans Afreise er rykket nærmere mod Maalet med hans projecterede Museum, saa at den hæderkronede Kunstnergubbe med aldeles ublandede Følelser kunde forlade Fædrenelandet. At den samme Kjerlighed og Agtelse, hvormed Folket, hyldende i ham Fædrenelandets sande Stolthed, kom ham imøde, ogsaa vil følge ham til hans egentlige Kunstnerhjem, og med Længsel igjen imødesee Øieblikket, da han for bestandig vil bygge og boe iblandt det, derpaa har han i det mindste modtaget saa mange usminkede Beviser, at Erindringen herom vil være istand til at forjage de enkelte bittre Følelser, hvis Paavirkning selv Livets ædleste Øieblikke maae lide under.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns Morgenblad.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavns Morgenblad 9.10.
Subjects
Thorvaldsen's Homecoming 1838 · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 08.05.2015 Print