Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7584 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende 8.8.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Om Thorvaldsens Hjemkomst erfares nu senere fra Rom, at flere af Officererne paa den kgl. danske Fregat Rota vare indtrufne dertil, og at Th. ved en høitagtet diplomatisk Persons Forestillinger endelig havde bestemt sig for Hjemreisen til sit Fædreland. Der var strax bleven skrevet til Livorno, for at indbyde Fregattens Capitain til Rom, saa at Alt nu virkelig vidnede om den berømte Kunstners nær forestaaende Afreise til Danmark.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stifts-Tidende, No. 129.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 8.8.
Emneord
Rejsen til Danmark, august-september 1838
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 09.04.2015 Print