8.8.1838

Afsender

Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Om Thorvaldsens Hjemkomst erfares nu senere fra Rom, at flere af Officererne paa den kgl. danske Fregat Rota vare indtrufne dertil, og at Th. ved en høitagtet diplomatisk Persons Forestillinger endelig havde bestemt sig for Hjemreisen til sit Fædreland. Der var strax bleven skrevet til Livorno, for at indbyde Fregattens Capitain til Rom, saa at Alt nu virkelig vidnede om den berømte Kunstners nær forestaaende Afreise til Danmark.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stifts-Tidende, No. 129.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 8.8.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 09.04.2015